dobrodošli v skupini ediito

Značilnosti in prednosti Foiled Form tehnologije

Ni lakiranja.

Postopek lakiranja je zamenjan z barvnim filmom, ki ga vstavimo v orodje. Film in PU se v fazi polimerizacije spojita v monoliten predmet s končnim izgledom. Lahko si je zamisliti,da je spekter površinskih efektov izredno velik glede na to, da uporabljamo folije različnih barv, tekstur in površinskih efektov, npr.občutek mehkobe, hrapavosti in podobno.

Okolju prijazna tehnologija.

Izločitev lakiranja, pomeni izločitev uporabe razredčil, lakov, škodljivih hlapov, prašnatih delcev, ki nastajajo pri brušenju kitov, itd.

Optimizacija industrializacije proizvoda.

FF, v primerjavi z drugimi tehnologijami, omogoča v procesu načrtovanja integracijo več komponent, ki jih že v fazi brizganja vstavimo v izdelek. Na tak način poenostavimo in pohitrimo nadaljne faze sestavljanja proizvoda.

Vsrki in deformacije.

Vsrki so v primerjavi s tehnologijo termoplastov minimalni, kar odpira dodatne možnosti pri oblikovanju in funkciji predmeta. Debeline materiala se v istem kosu lahko gibljejo od 3 do 25 milimetrov, ne da bi to posebno vplivalo na deformacije in skrčke predmeta.

Negativni koti in poglobitve.

Način brizganja dovoljuje zabrizganje tudi negativnih kotov in poglobitev. Zaključki robov omogočajo estetsko izdelan predmet. Obdelava poglobitev s filmom (primer ročaji.. ), nam odpira širok spekter oblikovalski in funkcionalnih možnosti.

iz stroja dobimo površinsko zakjlučen izdelek

izdelek ima tudi že vse komponente za montažo